VIOLINA

Violina (tudi gosli) spada med najmanjše godalne instrumente, ki so danes v uporabi. Tako njena oblika kot ime (pomanjševalnica), izhaja iz renesančega instrumenta, imenovanega viola oz. viola da braccio. Ima štiri strune, ki jih štejemo in označujemo po višini tonske uglasitve navzdol (e2, a1, d1, g).

Osnovna oblika violine, ki še štiri stoletja ostaja nespremenjena, zagotavlja popolno funkcionalnost tega sopranskega godalnega inštrumenta, v želji po iskanju popolnejšega zvoka pa se je razvila tudi današnja podoba violinskega loka.
V rokah všečega izvajalca razkriva najrazličnejše odtenke človekovega emocionalnega sveta. V spodnjem, srednjem in zgornjem registru se skrivajo sijajne možnosti za tonske odtenke od lirskega, spevnega, toplega tona prek lahkotnih, dovršenih figur do mogočnih tonskih razsežnosti. Čeprav je violina v svoji samobitnosti melodična, v določenih okvirih ponuja možnosti igranja sozvočij in akordov.
Poleg njene pomembne vloge v komornih zasedbah, ki jo je ohranila še iz časov prvih korakov v instrumentalni glasbi, jo je razvoj violinske igre uvrstil med prve solistične inštrumente. Bogata literatura za violino solo, violino in klavir ter violino in orkester je danes izziv za mnoge izvrstne violiniste po vsem svetu. Nenadomestljiva je v komornem in simfoničnem orkestru.
Nenazadnje je violina zastopana v slovenski ljudski glasbi, igra pa tudi pomembno vlogo v negovanju ljubiteljske glasbene kulture.


PRIMERNA STAROST
  • Primerna starost za začetek igranja violine je med 7. in 9. letom.
 icon violina

 


VIOLA

Viola je glasbilo s štirimi strunami iz skupine godal. Podobna je violini, le da je nekoliko večja. Zvok izvajanja je podoben violininemu, vendar pa je interval tonov, ki jih lahko izvajamo, pomaknjen navzdol (izvajanje nižjih tonov), zato so note običajno zapisane v altovskem ključu. Strune pri violi so C, g, d1 in a1, torej je uglašena po kvintah navzgor.

VIOLA v najširšem pomenu besede predstavlja arhetip vseh godal. Razvoj godal je obsegal različne vrste viol. Današnja oblika se je v 16. stoletju v Italiji razvila iz viole da braccia. Še danes zasledimo različna poimenovanja viole: nemško bratsche, francosko alto in italijansko alta.
Trup inštrumenta je dolg od 38 do 46 cm. Viola tako predstavlja srednji glas med violino in violončelom. Igranje na violo izvajamo s podobno anatomsko držo kot pri violini. Večji instrument takšnega načina igranja ne bi več omogočal. Zaradi primanjkljaja vo¬lumna je treba posvetiti posebno pozornost tonski produkciji in odzivnosti inštrumenta.
Akustična lega altovskega registra omogoča izreden barvni diapazon od svetlega sopranskega prek zastrtega altovskega do pro¬dornega tenorskega glasu. V zadnjih sto letih se je viola zelo uveljavila kot solističen inštrument, saj omogoča prefinjene kantile¬ne, bravurozne figure, sozvočja in akordično igro.
Pomembno vlogo v komornih zasedbah in orkestrih si je viola zagotovila že v času prvih korakov v inštrumentalni glasbi. Vendar pa je bila v senci violine mnogokrat zapostavljena, zato je literatura za violo manj razkošna kot violinska, pa vendar zelo bogata. Prav tako je viola zastopana v mnogih folklornih glasbah sosednjih narodov.


PRIMERNA STAROST
  • Primerna starost za začetek učenja viole je med 11. in 14. letom, priporočeno je predznanje vsaj treh let violine.
viola 

 


KONTRABAS

Kontrabas je največji in po zvoku najnižji godalni inštrument v današnjem orkestru. Za razliko od drugih godal je kontrabas uglašen v kvartah (g, d, A, E); lahko ima tudi peto struno, praviloma uglašeno na ton C. Razvil se je iz viole da gamba in v glavnem obdržal obliko trupa z ravnim dnom in širokim obodom. Znan je že od XVI. Stoletja dalje, v instrumentalne zasedbe pa so ga uvrstili v XVII. stoletju. V XVIII. in XIX. stoletju so naredili kontrabas s šestimi strunami.
Na kontrabas lahko brenkamo (pizzicato) ali igramo z lokom - kontrabas ima najtežji in najkrajši lok med godali. Kontrabas v današnjem času uporabljajo vse instrumentalne zasedbe, posebno mesto pa si je izboril v jazzu, in to kot ritmični inštrument največ kot tolkalo, saj ga izvajalec največkrat igra brez loka v piccicato tehniki. To tehniko so nekateri vrtuozi na kontrabasu razvili do popolnosti (Bill Johnson, O. Pettiford, Ch. Mingus).
PRIMERNA STAROST
  • Primerna starost za začetek učenja kontrabasa je med 11. in 14. Letom.
kontrabas