KLAVIR

Klavir je inštrument, ki je globoko vpet v evropsko kulturno zgodovino in je eden nosilcev razvoja klasične glasbe. Evropska zgodovina, umetnost in kultura so področja, ki opisujejo in definirajo naše bistvo ter vrednote; in klasična glasba s klavirsko vred je pomemben del tega sistema. Pouk klavirja je torej mnogo več kot razvoj veščine – neposredno vpliva na razvoj mlade osebnosti in ji pomaga najti mesto v prostoru in času.
PRIMERNA STAROST
  • Primerna starost za začetek učenja klavirja je od 7. leta dalje.
 icon klavir

 


ORGLE

Več kot 2000 let star pihalni inštrument s tipkami, kot so orgle, nudi sedemstoletno zakladnico orgelske literature, prek katere lahko posredujemo glasbene vrednote mlademu rodu. V preteklih stoletjih so bile orgle izjemno poslušan inštrument, saj so bile cerkvene ustanove v veliki meri nosilke glasbene kulture. Orgelska umetnost je torej pomemben del evropske kulturne identitete.
Od mnogih različic inštrumentov s tipkami, ki jih srečamo v zgodovini, sta se v množični praksi ohranila le dva: klavir in orgle. Kot klavir lahko tudi orgle postavimo v različne vloge: od solistične igre, prek komornega muziciranja do generalbasa in podpore pri solfedžiranju.
Od širše uporabnosti je orgle v preteklosti odmikala maloštevilnost dostopnih inštrumentov, velikost, zanje potreben primeren prostor itd. Z možnostjo nakupov manjših mehanskih orgel za učilnice, večjih orgel, izdelanih za točno določen prostor po predloženi avtorski dispoziciji za šolske ali krajevne dvorane, in tudi z možnostjo nakupov elektronskih orgel za vajo doma pa so se odprle vse potrebne osnove za razvoj.
Postopno usvajanje tehničnih spretnosti, muzikalne dojemljivosti, predvsem pa postopno razumevanje tovrstne umetnosti so dejstva, ki kažejo po vzoru tujine na potrebe po zgodnejšem in daljšem poučevanju tega inštrumenta.
Orgelska glasba kot zgodovinska, kulturna, umetnostna in estetska vrednota vsebuje bogastvo, ki neposredno vpliva na razvoj in pozitivno gradnjo mlade osebnosti.
PRIMERNA STAROST
  • Primerna starost za začetek učenja orgel je od 7. leta dalje oz. 2. Razreda dalje. 
icon orgle 

 


HARMONIKA

Harmonika je glasbilo, na katerega igramo s pritiskanjem na tipke in gumbe ter s stiskanjem in raztezanjem meha. S tipkovnico nadziramo ton in višino glasu. Spada med aerofone (zrakovna glasbila).
V primerjavi s tradicionalnimi inštrumenti s tipkami je harmonika razmeroma mlada, saj jo je Nemec F. Buschmann skonstruiral šele leta 1821. Razvoj je šel prek različnih modelov inštrumenta do harmonike s standardnimi basi (SB, M II), od petdesetih let prejšnjega stoletja dalje pa tudi do harmonike z melodijskimi basi (MB, BB, M III). Razvoj literature in kultura igre sta s tem dobila nov polet in dvignila izvajalsko kakovost. Mnogi sodobni komponisti so v tesnem sodelovanju z vodilnimi harmonikarji ustvarili dovolj velik repertoar tako instruktivne kot koncertne literature in tako zagotovili vrhunski razvoj inštrumenta.
Ločimo
Za vsestranski glasbeni razvoj učencev je pomemben izbor ustrezne literature. Največjega pomena za uveljavljanje inštrumenta je igranje izvirnih skladb, ki so začele množično nastajati v šestdesetih letih 20. stoletja.
Ker harmonika iz starejših obdobij nima lastne literature, izvajanje skladb starih mojstrov iz obdobij renesanse, baroka in delno predklasike pa je za oblikovanje dobrega muziciranja pomembno tudi na harmoniki, tega področja nikakor ne bi smeli zanemarjati.
Za izvajanje te glasbe je primernejša harmonika z melodijskimi basi.
PRIMERNA STAROST
  • Primerna starost za začetek učenja harmonike je od 7. leta dalje oz. 2. Razreda dalje. 
icon harmonika