icon solopetjeOsnovna naloga, ki jo morajo učitelji izpolniti iz tega učnega načrta, je razvijanje ljubezni do glasbe in ustvarjanje želje po muziciranju. Izbira metode vodenja učnega procesa je v celoti v pedagogovih rokah, priporočeni so načini, ki izhajajo iz učenčevih naravnih predispozicij. Posebno težo v učnem procesu dobi razvoj sluha, ki zvok ne samo nadzoruje, temveč ga tudi načrtuje. Razvoj tehnike in teoretičnih znanj v skladu in soglasju z razvojem slušnih procesov, da v nobenem trenutkune pride do odtujitve glasbenega bistva – od veščine. 

Pri izbiri vsakega naslednjega koraka v učenčevem repertoarju je treba upoštevati tehnično in vsebinsko načelo težavnosti.

Za vsako nalogo v učnem procesu je potrebno upoštevati posebnosti vsakega učenca, njegovih intelektualnih potencialov, motivacije za samostojno delo, vendar z jasno zastavljenimi nalogami – cilji.

Tako dosežena glasbena znanja morajo postati pomemben del splošne kulture vsakega učenca. Nadarjenim in ambicioznim učencem se postavi zdravo in čvrsto osnovo za nadaljevanje šolanja ne samo v tehničnem pogledu, temveč tudi v pravem glasbenem, ki predpostavlja glasbeni izraz.