Priznanje Ministrstva za kulturo
 

Glasbena šola Emil Adamič je ob koncu januarja 2020 prejela status nevladne organizacije javnega interesa na področju kulture. Ministrstvo je v odločbi navedlo, da GŠEA izpolnjuje vse zahtevane pogoje za podelitev statusa, saj "redno izvaja programe, projekte in druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu..." in "... je organizator kulturnih dogodkov, ki prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin. Zavod izvaja in razvija programe in projekte pomembne za promocijo in podporo kulture, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njenem pomenu v strokovni in splošni javnosti..." je še med drugim v odločbi zapisalo Ministrstvo za kulturo.
Podeljen status je priznanje našega preteklega dela in hkrati obveza za nadaljne skrbno in kakovostno delo na področju kulture.