Robert Stopar

Robert Stopar je svoj talent za harmoniko pokazal že v rani mladosti. V 3.r. osnovne šole je začel obiskovati glasbeno šolo v Mengšu za klavirsko harmoniko, čez dve leti pa je začel raziskovati še diatonično. Opazila ga profesorica matematike, ga. Štefka Mlakar, ki je na OŠ Mengeš vodila otroško folklorno skupino in postal je prvi v Sloveniji, ki je otroško folklorno skupino spremljal z diatonično harmoniko. To je bilo leta 1980, star je bil komaj 12 let. Pri petnajstih letih je imel že svoj ansambel, ki je l. 1985 veljal za najmlajši narodno-zabavni ansambel v Sloveniji, morda celo v Evropi.

Od l. 1988 je začel predajati svoje znanje v igranju diatonične harmonike naprej. Po vojaščini l. 1994 je ravnatelj Franci Lipičnik kot prvi v Sloveniji odprl oddelek diatonične harmonike na GŠ Kamnik in prvi učitelj je bil Robert. Od tedaj je do potankosti razvil učni sistem podajanja tehnike  s pomočjo notnih zapisov, kar je zopet pionirsko delo.

V teh več kot petindvajsetih letih poučevanja je naučil preko 500 učencev, tako da mnogi poučujejo že naprej po njegovem sistemu.