Maja Anžur Kajzer
je univ. dipl. muzikologinja z opravljenim izobraževanjem v Montessori pedagogiki. Deluje na glasbeni šoli Emil Adamič kot glasbena pedagoginja, je zborovodja otroškemu pevskemu zboru na OŠ Dobrova. V okviru Glasbene matice vodi glasbeno-gibalne delavnice za najmlajše. Sodeluje z Glasbeno mladino ljubljansko (GML), za katero piše predstave za glasbene matineje v okviru Cankarjevega doma.

Občasno deluje tudi kot glasbena publicistka, izdeluje unikaten nakit pod blagovno znamko MAK in poje v etno - vokalni zasedbi Jage Babe.