Nadja Rus

Nadja Rus se je začela učiti klavir s sedmimi leti v razredu prof. Ilonke Pucihar v Horjulu. Šolanje je nadaljevala na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani, v razredu prof. Lidije Malahotky-Haas. Uspešno je opravila maturo in prav tako sprejemni preizkus na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V letošnjem letu je študentka prvega letnika pri prof. Hinku Haasu.

V letih 2004 in 2006 se je udeležila mednarodnega tekmovanja pianistov Concorsi di Musica della Val Tidone v Italiji. Obakrat je prejela bronasto plaketo in tretjo nagrado. Leta 2006 je na mednarodnem tekmovanju v Trstu prejela srebrno plaketo. Prav tako je srebrno plaketo prejela leto kasneje, na istem tekmovanju. Leta 2007 je na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja dosegla prvo mesto in zlato priznanje ter na kasnejšem državnem tekmovanju srebrno plaketo. Leta 2010 je na Tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije prejela srebrno plaketo.

Redno se je udeleževala tudi mednarodnih poletnih šol in seminarjev v Sloveniji in v tujini, pri priznanih profesorjih: Kevin Robert Orr, Chiara Bertoglio, Tatjana Ognjanović. Večkrat je kot solistka nastopila z orkestrom v Mariboru in na Vrhniki.